MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOLENIA i WARSZTATY

Oto zestawienie naszych standardowych szkoleń i warsztatów

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWE

Zasady, techniki i narzędzia dla doświadczonych i poczatkujących kierowników projektów

SCRUM

Najpopularniejszy framework dla pracy w zespole wytwórczym - zwiększenie tempa, wzrost motywacji i kreatywności zespołu

PM²

Metodyka efektywnego zarządzania projektami - opracowana i promowana przez Komisję Europejską

AgilePM & AgileBA

Metodyka pracy w projekcie zarządzanym zwinnie - z perspektywy kierownika projektu lub analityka biznesowego

SYMULACJE

Rodzina warsztatów symulacyjnych Kinshasa African Adventure - działanie w projekcie, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie usługami

FACYLITACJA oraz KOMUNIKACJA

Lepsze rezultaty spotkań, zaangażowanie zespołu, przychylność interesariuszy oraz trafne decyzje

CHANGE MANAGEMENT

Jak otworzyć pracowników na zmiany i spowodować, by aktywnie je wspierali

PMO oraz PORTFELE

Dobre praktyki zarządzania portfelami projektów oraz budowy biur projektów

LEAN SIX SIGMA

Podejście do optymalizacji procesów - eliminowanie usterek, redukowanie zmienności oraz unikanie strat

ZARZADZANIE USŁUGAMI IT

Usprawnienie działań IT i ujęcie ich w dobrze określonych usługach skierowanych do klienta

POTRZEBNE SZKOLENIE DLA GRUPY Z TWOJEJ ORGANIZACJI?
SPECJALNE ŻYCZENIA?
DEDYKOWANY ZAKRES?

PRZEKAŻ NAM CZEGO POSZUKUJESZ
CHĘTNIE ZŁOŻYMY OFERTĘ

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI