Gotowe na chmurę

Pamięć masowa jest najbardziej istotnym elementem chmury. Provisioning pamięci masowej musi być prosty, dawać wysoką dostępność, być efektywny kosztowo i dobrze działać na typowym sprzęcie.

DRBD9 jest w OpenStacku dzięki czemu łatwo integruje się z prwaytnymi chmurami, działa na typowym sprzęcie czy środowiskach wirtualnych.

Wysoka dostępność

Podstawowym celem wysokiej dostępności jest zminimalizować lub ograniczyć czas przestoju.

DRBD9 jest w OpenStacku dzięki czemu łatwo integruje się z prwaytnymi chmurami, działa na typowym sprzęcie czy środowiskach wirtualnych.

Odtwarzanie awaryjne.

Głównym celem odtwarzania awaryjnego jest odtworzenie systemów i danych do stanu z przed awarii lub utraty lokalizacji.

DRBD9 jest w OpenStacku dzięki czemu łatwo integruje się z prwaytnymi chmurami, działa na typowym sprzęcie czy środowiskach wirtualnych.

Komponenty DRBD

DRBD

Stworzony przez firmę LinBit moduł do jądra linuksowego, oraz narzędzia tworzą podwaliny pod programową pamięć masową. DRBD jako moduł do jądra linuksa daje wysoką wydajność. Może być użyty z DRBD Manage, DRBD Proxy lub też samodzielnie. Czytaj więcej


DRBD Manage

DRBD Manage jest narzędziem wyższego poziomu do zarządzania konfiguracją. Tworzy nowe wolumeny, zarządza snapshotami, zmianą wielkości i ich usuwaniem. Czytaj więcej

DRBD sterownik do MS Windows
Autorskie dodatki

DRBD - moduł do jądra linuksa

Data Plane
Moduł jądra DRBD

Moduł jądra DRBD dodaje do systemu linux virtualne urządzenia blokowe. Jest to podstawowy element systemu DRBD. Odczytuje on i zapisuje dane z/do opcjonalnych lokalnych fizycznych urządzeń.

Węzły

Moduł jądra DRBD zapisuje dane do jednego (lub większej ilości) węzłów. W trybie synchronicznym potwierdza kompletność zapisu dopiero jak otrzyma potwierdzenie od lokalnego urządzenia i zdalnych węzłów.

Data Plane

Ilustracja na lewo pokazuje ścieżkę jaką przechodzą dane w module DRBD. CO istotne ścieżka ta jest bardzo wydajna. Nie wymaga użycia żadnego komponentu w przestrzeni użytkownika. Operacje odczytu są realizowane lokalnie (nie powodując ruchu sieciowego).

Opcje sieciowe


Ruch sieciowy - warstwa abstrakcji

Od wersji 9.0 DRBD używa warstwy abstrakcji dla ruchu sieciowego. Przed wersje 9.0 jedyną opcją wbudowaną było TCP

TCP/IP

TCP/IP jest często naturalnym wyborem. To jest protokół Internetu, zwykle używana w sieciach ethernetowych. Jednak mimo niezmiennej popularności nie zawsze jest najlepszym wyborem jeśli chcemy osiągnąć wysoką wydajność.

RDMA

RDMA (ang. remote direct memory access) jest znacznie młodsze od TCP/IP. Wymaga kart sieciowych które wspierają RDMA. Może działać w sieciach InfiniBand, z ich własnymi kablami i przełącznikami. Może działać w sieciach DCB (ang. Data center bridging) lub nawet korzystać z TCP/IP korzystając z protokołu iWARP (ang. internet Wide Area RDMA Protocol). W tym wszystkim chodzi o zwiększanie wydajności i obniżanie obciążenia procesorów.

Narzędzia DRBD

Control Plane
drbdsetup

drbdadm przetwarza pliki konfiguracyjne. Pliki te są identyczne na wszystkich komputerach dla danej instalacji. drbdadm wyciąga z nich wszystkie potrzebne informacje z komputera na którym zostaje uruchomione.

drbdsetup

drbdadm przetwarza pliki konfiguracyjne. Pliki te są identyczne na wszystkich komputerach dla danej instalacji. drbdadm wyciąga z nich wszystkie potrzebne informacje z komputera na którym zostaje uruchomione.

drbdsetup

drbdadm przetwarza pliki konfiguracyjne. Pliki te są identyczne na wszystkich komputerach dla danej instalacji. drbdadm wyciąga z nich wszystkie potrzebne informacje z komputera na którym zostaje uruchomione.

DRBD Road Map

Control Plane
2016-03
OpenNebula Driver
Pozwala użytkownikom OpenNebula budowac rozwiązania oprate na DRBD9/DRBD Manage.
Status: Release Candidate 1
2016
Wsparcie dla
Micfosoft Windows
DRBD sla MS Windows
Planowane wydanie z wersją 9.0.2.
2016-03
PeerDirect RDMA
PeerDirect pozwala aby zapisy mogły być wysyłane bezpośrednio z kontrolera InfiniBand do urządzenia NVMe.
Faza plaowania
2016-03
DRBD na architekturze Power
Wsparcie dla architektury Power8.
Wydane – razem z IBM Germany
12 Listopada 2015
2015-10-16
Wsparcie dla OpenStack
Pozwala użytkownikom OpenStacka budowac rozwiązania oprate na DRBD9/DRBD Manage.
Wydane - Tokyo Open Stack Summit
16 październik 2015
2015
RDMA / InfiniBand
Wsparcie dla multi-path: łączenie pasma na skonfigurowanych portach, zwiększanie dostępności łącza do replikacji.
Planowane wydanie
Listopad 2016

Kontakt


OSEC Sp. z o.o.

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Telefon: +48 22 861 96 04
em@il: drbd@osec.pl


Informacje handlowe (subskrypcje, szkolenia):

Artur Kozioł
em@il: artur.koziol@osec.pl
tel. (+48) 22 861 96 04 lub (+48) 503 004 798