MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PMO oraz zarządzanie portfelem

 

Podejście do budowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcje PMO (tzw. biura portfela, a także biura projektów i/lub programów). Dobre praktyki zarządzania portfelami projektów – z punktu widzenia podejmowania decyzji strategicznych.

 

Za co powinno odpowiadać Biuro projektu lub projektów? Jaką rolę w organizacji może pełnić Biuro portfela? Jakie osoby powinny się znaleźć w takich właśnie jednostkach wsparcia? Czy kierownicy projektów powinni być zatrudnieni w ramach biur projektów, czy może w jednostkach biznesowych? Kto powołuje PMO?

 

Wyjaśniamy i uzasadniamy odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Zarządzanie portfelem koncentruje się na sposobach podejmowania właściwych decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty (będące sposobem realizacji zmian biznesowych), które umożliwiają osiągnięcie strategicznych celów oraz realizują priorytety biznesowe.

 

Dobre praktyki zarządzania portfelem zapewniają:

  • realizację programów i projektów we właściwym kontekście celów strategicznych organizacji,
  • maksymalną realizację korzyści,
  • identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie zdobytych już doświadczeń.

Wyświetlanie jednego wyniku

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI