Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?

Prawdopodobnie każdy, w mniej lub bardziej świadomy sposób, określał ryzyko w swoich projektach, a na pewno określał je w swoim życiu. Wydajny i racjonalny proces zarządzania ryzykiem może w dużej mierze pomóc naszej organizacji. Obszary, w których możemy odnieść korzyści z zarządzania ryzykiem, to między innymi:

  • podniesienie jakości świadczonych usług prowadzonych przez naszą organizację;
  • umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji, co powoduje, że łatwiej przewidzieć nam niektóre zagrożenia i dostosować się w przypadku ich wystąpienia;
  • bardziej elastyczne podejście do wszelkich zmian;
  • zwiększenie zaangażowania pracowników w powierzone zadania;
  • uzyskanie większego spektrum obrazu na daną sytuację, ponieważ jesteśmy w stanie określić szanse i zagrożenia jakie ta sytuacja ze sobą niesie;
  • lepsze wykorzystanie powierzonych nam zasobów, co chroni organizację przed niepotrzebnymi wydatkami;
  • wzrost nowoczesności naszej organizacji;
  • zwiększenie umiejętności zarządzania rezerwami;
  • zyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zauważenie przez potencjalnych klientów jak organizacja zachowuje się w przypadku zagrożeń, które spotykają realizowane projekty;
  • podniesienie kwalifikacji pracowników i zwrócenie ich uwagi na szczegóły poszczególnych sytuacji.

W momencie rozpoczęcia bardziej przemyślanego zarządzania ryzykiem przez naszą organizację możemy określić wiele ryzyk, a także usprawnić pracę przedsiębiorstwa, zwiększając liczbę wykorzystanych okazji i unikając zagrożeń bądź minimalizując ich wpływ.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?