Tag: change management

Model Kotter’a – wprowadzanie zmian w 8 krokach Ośmiokrokowy model zmian Johna Paula Kottera dotyczy dużych zmian, które wymagają nie tylko zmiany procesów organizacji, ale także zmiany sposobu pracy i utrwalonych wcześniej nawyków pracowników. Model ten po raz pierwszy został przedstawiony w 1996 roku w książce “Leading Change”, a następnie doskonalony i uzupełniany w kolejnych publikacjach autora. Pierwotnie adresowany do hierarchicznie zorganizowanych firm, mimo upływu czasu sprawdza się w każdych okolicznościach.  Wprowadzanie zmian w ośmiu krokach Przygotuj teren…