Tag: agile

Model Lean Startup Lean Startup oferuje strategię działania dla nowopowstających firm (start-up’ów) oraz już istniejących firm wprowadzających na rynek nowatorskie produkty. Skoncentrowany jest na szybkiej weryfikacji pomysłów (hipotez) przy minimalnych kosztach. Pokazuje jak nieustannie korygować działania dzięki pętli sprzężenia zwrotnego: tworzenie – pomiary – uczenie się. Model ten został nazwany w nawiązaniu do rewolucyjnej koncepcji lean manufacturing, którą w koncernie Toyota wdrożyli Taiichi Ohno oraz Shigeo Shingo. Filozofia lean charakteryzuje się między innymi korzystaniem z wiedzy i kreatywności…

Czarny łabędź i szary nosorożec Teoria czarnego łabędzia lub teoria wydarzeń związanych z czarnym łabędziem, to metafora opisująca wydarzenie, które jest zaskoczeniem, ma duży wpływ na sytuację i często, już po fakcie, jest niewłaściwie racjonalizowane. Skąd wzięło się to określenie? Sam termin “czarny łabędź” pochodzi z satyry starożytnego, rzymskiego poety Juwenalisa, który użył go do określenia czegoś, co nie istnieje. Europejczycy wierzyli, że czarnych łabędzi po prostu nie ma – aż do roku 1697, kiedy to holenderski kapitan…

VUCA Termin VUCA jest często stosowany do opisania natury dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata, pełnego niepewności, którego kierunek rozwoju trudno jest przewidzieć. Powstał ze słów: Volatility – Zmienność, która oznacza, że zmiany są częstsze, szybsze i o wiele bardziej znaczące niż wszystko, czego organizacje doświadczały wcześniej. Uncertainty – Niepewność podąża za zmiennością. Nieprzewidywalność prowadzi do braku zrozumienia zdarzeń, problemów i wyników. Complexity – Złożoność, mnogość zagadnień i czynników, z których niektóre mogą być ze sobą ściśle powiązane, powoduje,…