Rodzaje testów w zwinnych metodykach zarządzania projektami (AgilePM)

W oficjalnych materiałach metodyki AgilePM odnajdziemy kilka różnych testów. Każdy z nich odpowiada za określoną sekwencję działań, mających na celu ograniczenie porażki projektu. Mają one na celu zbudowanie jak najlepszej jakości produktu i doprowadzenie do zrealizowania naszego projektu. Testowanie odbywa się cały czas w okienkach czasu.

  • Fail fast – jest to nic innego jak szybkie wykrywanie porażek w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy podczas realizowania projektu;
  • Collaborative testing – odniesienie do współpracy interesariuszy, czyli w skrócie wszystkich osób, na które projekt wpływa. Zwiększa to produktywność prac nad projektem oraz naprawę pojawiających się błędów;
  • Repeatable testing – powtórka, powtórka i jeszcze raz powtórka! Powtórne testy wcześniejszych błędów mogą przynieść wiele korzyści i pokazać nam znaną sytuację w innym świetle;
  • Independent testing – jak sama nazwa wskazuje jest to testowanie niezależne. Najczęściej wykonane przez osobę niezwiązaną z projektem. Zdarza się, że jest to działanie outsourcowane;
  • Proritised testiting – wykorzystanie techniki MOSCOW do wykonania testów;
  • Test driven development – rozwój produktu zaczyna się od stworzenia aplikacji lub programu, który ma na celu ciągłe testowanie efektu pracy zespołu projektowego. Jak łatwo się domyślić ten rodzaj testowania stosowany jest przy projektach najbardziej zautomatyzowanych, np. projektach informatycznych czy startupach rozwijających swoją aplikację;
  • End2End Experience – rozpoczęcie testowania tworzonego przez zespół projektowy produktu od samego początku, czyli rozpoczęcie prac nad projektem w momencie pierwszego spotkania (tzw. kick-off meeting) aż do zamknięcia prac nad projektem. Wykorzystywane przy projektach złożonych.
  • Risk based testing – dwa najważniejsze elementy tego rodzaju testów to: prawdopodobieństwo i wpływ. Należy skupić się na obszarach wysokiego ryzyka. Przejść od ogólnych błędów, które mogą zaprzepaścić cały projekt do bardziej szczegółowych elementów;

Najlepiej przetestowane musi być to co jest najważniejsze, co w przypadku projektów „agilowych” jest „mustami”. W agile nie mamy do czynienia z kompromisem w sprawie jakości. Tworzymy nasz produkt na ustalonym wcześniej standardzie albo w ogóle.

Testowanie prac zespołu projektowego nad tworzonym produktem, badanie jakości, przewidywanie ryzyka jest w projekcie bardzo istotne. Ciągła komunikacja, którą umożliwia nam agile pozwala na zaangażowanie wszystkich członków zespołu projektowego i wyeliminowanie niemal wszystkich błędów, które pomagają zwiększyć jakość produktu. Nie łatwo jest zweryfikować jakość wstecz – w przypadku już stworzonych produktów. Lepiej zrobić coś dobrze od razu niż wracać do tego w przyszłości i poprawiać ponownie.

Rodzaje testów w zwinnych metodykach zarządzania projektami (AgilePM)