Konflikt w zespole projektowym

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN konflikt to „przedłużająca się niezgoda między stronami” czy też „różnica między wartościami, postawami itp. której nie sposób usunąć”.  Pokazuje to, że jest to zjawisko powszechne i trzeba stawić mu czoła, nie spowalniając pracy nad projektem!

W zespole konflikt to sytuacja, w której mamy do czynienia z dwoma, zależnymi od siebie stronami. Początek konfliktu zaczyna się od sytuacji spornej, w której wartości, postawy, cele czy zadania spierają się z wartościami, postawami, celami czy zadaniami drugiej strony. Wywołuje to spięcie między członkami zespołu projektowego, mając wpływ na działanie całego zespołu. Konflikt powstaje najczęściej jako wynik subiektywnego nastawienia członków zespołu projektowego do danej sytuacji. Przedłużający się konflikt może powodować niezdrową atmosferę, która w efekcie może doprowadzić do niepowodzenia całego projektu.

W takich sytuacjach powinien pojawić się kierownik projektu – mediator, psycholog, rozjemca, dyplomata, a czasem i dyktator w jednej osobie, który rozwiązuje konflikt i doprowadza do sukcesu całego przedsięwzięcia. Jest wiele stylów rozwiązywania konfliktu, są lepsze i gorsze, ale najważniejsze by były skuteczne. Niektóre z nich nie rozwiązują sytuacji konfliktowej, powodując tylko jej zacieśnienie. Kierownik projektu nie może ignorować lub odwlekać rozwiązania konfliktu czy też doprowadzać do walki z drugą stroną, ponieważ prowadzi to do pogłębienia konfliktu i wywołuje sytuację stresową. Nie można separować osób objętych konfliktem czy wręcz go eskalować, spowoduje to wyłącznie podzielenie zespołu, który miał przecież stanowić jedność. Aby rozwiązać konflikt, należy znaleźć najpierw jego źródło.

Kierownik projektu powinien pełnić rolę mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami i poprzez rozmowę doprowadzić do rozwiązania sytuacji. Nie będzie to łatwe, a w sytuacjach kryzysowych może doprowadzić do odejścia jednego z członków zespołu projektowego – tego, który wprowadzał złą atmosferę, powodował stres i demotywację reszty zespołu. W całym konflikcie najważniejszą rolę odgrywa kierownik projektu, będący liderem zespołu. W sposób angażujący powinien przypomnieć zespołowi o celu całego przedsięwzięcia. Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu.

Dobrym przykładem jest drużyna piłkarska, w której kierownikiem projektu jest manager zespołu, mający pod sobą cały skład. Kierownik projektu na początku każdego sezonu rozpoczyna kilka projektów tj. liga, puchar czy bardziej elitarne rozgrywki jak na przykład Liga Mistrzów, mając jeden zespół projektowy. W trakcie współpracy zespołu musi pracować przede wszystkim nad dobrą atmosferą w tzw. „szatni”, która ma odzwierciedlenie w tym co dzieje się na boisku, ponieważ merytoryka czy przygotowanie fizyczne leżą w grupach zadań, które są zlecane. Jeżeli w zespole powstaje sytuacja konfliktowa, objawia się ona od razu w postaci przegranych meczy. Wtedy do akcji ponownie wkracza manager – „kierownik projektu”, lider oraz jego asystent w postaci kapitana drużyny, którzy dbają o odpowiednią atmosferę i wykorzystują jeden z podanych sposobów na rozwiązanie konfliktu, tak by cała machina dalej realizowała powierzone prace, odnosząc sukcesy.

Konflikt w zespole projektowym