Kamienie milowe

Kamienie milowe (ang. milestones) to ważne wydarzenia w projekcie uwzględnione w harmonogramie, które podsumowują określony zestaw zadań. Jeśli dzielimy projekt na etapy, to koniec każdego etapu jest naszym kamieniem milowym. Jest to moment na rozliczenie wykonanych działań i ocenę efektywności projektu – co działało dobrze, a co należy usprawnić. Takie zatrzymanie się w pracach pozwala też zweryfikować plany i podjąć decyzję, czy projekt dalej ma sens biznesowy.

Kamienie milowe wiążą się często z zakończeniem jednego rodzaju prac i rozpoczynaniem innych. Popatrzmy przykładowo na projekt „nowy model buta” – od pomysłu do założenia butów przez klienta. Będzie to oczywiście wersja uproszczona projektu, którego celem jest wytworzenie obuwia. Patrząc z perspektywy kierownika takiego projektu naszymi kamieniami milowymi będą:

  1. Zaprojektowanie butów
  2. Pozyskanie materiałów
  3. Wyprodukowanie wzorcowej pary obuwia
  4. Przetestowanie butów
  5. Przygotowanie linii produkcyjnej
  6. Wyprodukowanie partii obuwia
  7. Dostarczenie butów do sklepów

Przedstawienie projektu w taki sposób pozwala na wygodne i przejrzyste monitorowanie postępów. Do każdego kamienia milowego dodajemy planowaną datę jego osiągnięcia (wynikającą z wcześniejszych oszacowań) oraz zaznaczamy przy nim datę rzeczywistą. Porównując je możemy łatwo określić, czy projekt idzie zgodnie z planem oraz czy mamy szansę na osiągnięcie naszego celu.

Pokazywanie postępów projektu w postaci kamieni milowych jest także łatwym i czytelnym sposobem komunikowania się z ważnymi interesariuszami.

 

Kamienienie milowe w opisie produktów DSDM na stronie Agile Business Consortium.

Kamienie milowe