Kanban – co to takiego?

Definicja

Kanban (rzeczownik): strategia optymalizacji przepływu wartości za pomocą procesu, który używa wizualnego, limitującego ilość pracy w toku (limited work-in progress) systemu ciągnionego (a pull system).

Kluczową dla definicji Kanbanu jest koncepcja przepływu (flow). Przepływ ten jest ruchem wartości przez system wytwarzania produktu. Kanban optymalizuje przepływ przez poprawę ogólnej wydajności, efektywności oraz przewidywalności procesu.

Cytat: „Przewodnik po Kanbanie dla Zespołów Scrumowych”, Developed and sustained by Scrum.org, Daniel Vacanti i Yuval Yeret, Wrzesień 2019.

O co chodzi?

Kanban jest metodą ilustrującą pracę oraz jej przepływ pomiędzy poszczególnymi etapami. Umożliwia zrozumienie i zwizualizowanie pracy, którą dostarczamy.

Świadomość nad czym pracuje każdy zespół oraz jak wygląda przepływ zadań, umożliwia zwiększenie przewidywalności dostaw oraz zachowanie zrównoważonego tempa pracy. Kolejną korzyścią Kanbanu jest poprawa komunikacji, a co za tym idzie efektywniejsza współpraca. Implementacja tej metody ma również pozytywny wpływ na jakość dostarczanych produktów i usług. Zrozumienie natury, przepływu pracy oraz potencjalnych ryzyk, pozwala każdemu z członków zespołu na podejmowanie koniecznych działań.

Wdrożenie Kanbanu na poziomie całej organizacji to szybsze i bardziej skuteczne osiąganie wyznaczonych celów. Sprawdza się w dynamicznych oraz złożonych środowiskach pracy, daje narzędzia do szybkiej adaptacji do zmiany, przez co często nazywany jest Alternatywną Ścieżką do Zwinności.

Kanban jest metodą wykorzystywaną do zdefiniowania, zarządzania oraz ulepszania przepływu pracy intelektualnej (knowledge work – niewidzialnej, nieuchwytnej dla oka).

Jedną z zasad i podstawowych charakterystyk Kanbanu jest „Zacznij od tego, co robisz teraz”. Kanban ułatwia stopniowe wdrażanie zmian w organizacji na drodze ewolucji, a nie rewolucji. Taka postawa do wprowadzania zmian pozwala na zminimalizowanie oporu zespołów oraz umożliwia stopniowe przybliżanie się do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Na podstawie: „Kieszonkowy przewodnik po Kanbanie”, David J. Anderson i Andy Carmichael, 2016.

Kanban – co to takiego?