MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zarządzanie wymaganiami w praktyce

Warsztat dla Analityków

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z procesem zarządzania wymaganiami, narzędziami i technikami stosowanymi w tej dziedzinie, a także zrozumienie roli zarządzania wymaganiami w kontekście projektów prowadzonych w sposób klasyczny jak i zwinny.

 

Cele warsztatu

 1. Proces zarządzania wymaganiami:
  Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować, analizować, dokumentować, walidować i zarządzać zmianami wymagań.
 2. Tajemnicza elicytacja wymagań:
  Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie różnych technik elicytacji wymagań, takich jak wywiady, warsztaty, obserwacje, ankiety i inne. Nauczą się formułować wizję systemu, tworzyć user stories oraz pracować z epikami. Będą biegle posługiwać się kryteriami akceptacji.
 3. Narzędzia do zarządzania wymaganiami:
  Uczestnicy nauczą się korzystać z różnych narzędzi używanych do zarządzania wymaganiami, w tym narzędzi do modelowania, tworzenia makiet, śledzenia i dokumentowania wymagań.
 4. Analiza przypadków i praktyka:
  Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania poznanych technik i narzędzi na rzeczywistych przypadkach, także trudnych i nieoczywistych, jednak powszechnie spotykanych w środowisku projektowym.
 5. Komunikacja i współpraca:
  Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia komunikacji w procesie kształtowania wymagań oraz nauczą się ustawiać optymalną pracę zespołu.
 6. Priorytetyzacja wymagań:
  Uczestnicy zapoznają się z powszechnie stosowanymi technikami priorytetyzacji wymagań oraz z typowymi wyzwaniami tego procesu. Poznają także nierozerwalny związek pomiędzy jakością wymagań a priorytetyzacją.
 7. Zarządzanie wymaganiami w kontekście projektów:
  Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia procesu zarządzania wymaganiami dla sukcesu projektu, oraz spokojnej i wydajnej pracy zespołu.
 8. Trudne i nieoczywiste przypadki:
  Uczestnicy omówią i zbadają komplikacje, jakie mogą pojawić się w procesie kształtowania wymagań oraz poznają metody ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają też antywzorce powszechnie spotykane w projektach i dowiedzą się jak je identyfikować i eliminować.

 

Czas trwania:
Warsztat trwa 3 dni, przy czym w terminach otwartych dni te są rozdzielone pomiędzy kolejne tygodnie, np. trzy kolejne piątki.
Dla grup zamkniętych organizujemy warsztat w formie czasowej uzgodnionej z klientem.

Dla kogo?

Warsztat jest przeznaczony dla osób pracujących w obszarze zarządzania projektami, analizy biznesowej i technicznej, jakości oprogramowania, a także dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania wymaganiami.

Zalecamy aby Uczestnicy mieli choćby wstępne przygotowanie merytoryczne z zarządzania projektami lub doświadczenie przynajmniej 2 lat pracy w projektach.

 

Szczegóły szkolenia

Zacznijmy od początku

 • Wizja systemu
 • Analiza interesariuszy i korzyści
 • Formułowanie celów projektu
 • Proces zarządzania wymaganiami: identyfikacja, analiza, dokumentacja, walidacja i zarządzanie zmianami wymagań
 • Wymagania, analiza i wartość w projekcie

 

Teoria i techniki

 • Rola analityka w projekcie klasycznym i w zwinnym
 • Elicytacja wymagań: wywiady, warsztaty, obserwacje, ankiety i inne
 • Definiowanie wymagań wysokiego poziomu
 • Klasyczne i zwinne sposoby zapisu wymagań
 • Techniki nadawania priorytetów dla wymagań, ryzyk i testów
 • Warsztaty facylitowane czyli techniki pracy grupowej
 • Narzędzia do zarządzania wymaganiami: modelowanie, tworzenie makiet, śledzenie i dokumentowanie wymagań

 

Warsztaty

 • Spotkanie inicjujące projekt („kick-off”)
 • Spotkania w trakcie projektu i ich rola dla procesu analizy wymagań
 • Warsztat analizy ryzyka w projekcie budowy systemu IT
 • Formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • Identyfikowanie wymagań wobec produktu i wobec procesu
 • Formułowanie kryteriów jakości i uzgodnienie „definition of done”
 • Analiza przypadków i praktyka: praktyczne zastosowanie technik i narzędzi na rzeczywistych przypadkach

 

Komunikacja i współpraca

 • Przygotowanie i prowadzenie wywiadów
 • Doprecyzowywanie wymagań
 • Prototypy, modele i inne narzędzia analizy wymagań
 • Przykłady modeli procesów (BPMN) i struktury systemu (UML)
 • Prowadzenie komunikacji w procesie kształtowania wymagań i optymalizacja pracy zespołu

 

Dobre praktyki

 • Skład typowej specyfikacji wymagań
 • Kryteria oceny jakości specyfikacji wymagań
 • Dekodujemy: DDD, FDD, TDD, BDD
 • Techniki szacowania kosztu wytworzenia systemu IT w kontekście wymagań
 • Nadawanie priorytetów: techniki priorytetyzacji wymagań i związane z tym wyzwania

 

Sposoby na dobre i na złe czasy

 • Techniki rozwiązywania konfliktów dotyczących wymagań
 • Proces obsługi zmian w projekcie
 • Formułowanie i uzgadnianie procedur obsługi zmian, ryzyk i błędów
 • Zarządzanie wymaganiami w kontekście projektów: znaczenie procesu zarządzania wymaganiami dla sukcesu projektu
 • Trudne i nieoczywiste przypadki: omówienie komplikacji w procesie kształtowania wymagań i metody ich rozwiązywania

 

Co dalej

 • Sposoby dalszego rozwijania cech i umiejętności analitycznych
 • Antywzorce powszechnie spotykane w projektach

ZAREZERWUJ / KUP

Zarządzanie wymaganiami w praktyce

4999,00 

Wybierz wariant:

In Stock

4999,00 
Trzy kolejne piątki
4999,00 
Wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia

POTRZEBNE SZKOLENIE DLA GRUPY Z TWOJEJ ORGANIZACJI?
SPECJALNE ŻYCZENIA?
DEDYKOWANY ZAKRES?

PRZEKAŻ NAM CZEGO POSZUKUJESZ
CHĘTNIE ZŁOŻYMY OFERTĘ

Dla szkoleń stacjonarnych – w cenie są już ujęte drukowane materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia.

Szkolenia ONLINE zakładają przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.

Jeżeli zdecydujesz się na szkolenie bez wskazanego terminu realizacji, wprowadzimy Cię na listę oczekujących i będziemy się kontaktować z propozycją terminu szkolenia.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI