Skupmy naszą uwagę na robieniu dobrych projektów!

Ostatnie lata to okres szybkiego wzrostu świadomości projektowej wielu organizacji. Świadczy o tym rozwój metodyk zarządzania projektami, w szczególności rozwój podejścia brytyjskiego i amerykańskiego oraz spora liczba osób posiadających certyfikat z tego zakresu. Dzięki temu, posiadamy wiedzę aby wykorzystywać ją w praktyce. Realizując projekty staramy się dbać o to, by mieściły się w określonym budżecie, czasie i zakresie. W zasadzie nikt nie powinien mieć wątpliwości, że właśnie na tzw. trójkącie projektowym powinniśmy skupiać swoją uwagę. Warto jednak zastanowić się nad tym i zadać sobie pytanie: Co jest ważniejsze – robić projekty dobrze, czy robić dobre projekty?

Być może projekt zmieścił się w czasie, udało się nie wyjść poza zakres, ale co z tego skoro projekt nie jest zgodny ze strategią organizacji i w przypadku gdy zostałby przerwany w połowie, w momencie sprawdzenia dalszego uzasadnienia biznesowego, które nie jest zgodne z misją firmy, to organizacja wcale by na tym nie ucierpiała. Robimy więc coś, co nie ma znaczenia. To tylko jeden z problemów, z którymi boryka się organizacja. Jeśli w firmie równolegle prowadzi się kilkanaście/kilkaset projektów, kolejnym problemem staje się brak przepływu informacji pomiędzy poziomami zarządzania oraz brak wiedzy na temat roli jaką projekty odgrywają w stosunku do strategii organizacji. W wyniku tych braków pojawiają się konflikty, zostaje zaburzony efekt synergii, co z kolei skutkuje mało optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Zatem, jak sprawnie zarządzać organizacją, która jest zorientowana projektowo? W celu poprawienia funkcjonalności, wiele firm wprowadza w swoje struktury P3O: Biuro Portfela, Biuro Programów i Biuro Projektów.

Skupmy naszą uwagę na robieniu dobrych projektów!