AgilePM® i AgileBA® – ścieżki szkoleniowe

Zwinne zarządzanie projektem oraz analiza biznesowa
– co je łączy…?

Poniższy obrazek przedstawia zależności pomiędzy szkoleniami oraz certyfikacjami Agile dostępnymi w OMEC:

Na rysunku widzimy dostępne szkolenia jako prostokąty, natomiast certyfikaty AgilePM oraz AgileBA oznaczone są odpowiednio kolorami czerwonym i zielonym.

Dostępne certyfikacje:

 • AgilePM Foundation
 • AgilePM Practitoner
 • AgileBA Foundation
 • AgileBA Practitioner

Co dla kogo?

Podstawową ścieżkę szkoleniową tworzą szkolenia:

 • AgilePM Foundation z symulacją Kinshasa, podstawowe szkolenie z zakresu metodyki zwinnego zarządzania projektami,
 • AgilePM & AgileBA Foundation, umożliwiające jednoczesne zdobycie certyfikatów AgilePM i AgileBA na poziomie Foundation,
 • AgilePM Practitioner, zakończone certyfikacją AgilePM Practitioner,
 • AgileBA Practitioner, zakończone certyfikacją AgileBA Practitioner.

Osoby posiadające certyfikat AgilePM Foundation mogą wziąć udział w szkoleniach:

 • AgileBA upgrade, które umożliwia zdobycie certyfikatu AgileBA Foundation – przedstawia ono „przy okazji” nowości i zmiany w metodyce AgilePM 2.0,
 • AgilePM Practitioner, kończącym się certyfikacją AgilePM Practitioner, opartą na wersji 2.0 metodyki – do szkolenia AgilePM Practitioner można podejść bezpośrednio lub poprzez szkolenie AgileBA upgrade, które pokaże nowości i zmiany w metodyce AgilePM 2.0, (ta ścieżka pozwoli też zdobyć certyfikat AgileBA Foundation )

Dla posiadaczy certyfikatu AgilePM Practitioner, chcącym rozszerzyć swoją wiedzę o techniki analizy biznesowej w projektach zarządzanych zwinnie, proponujemy szkolenie:

 • AgileBA upgrade, które umożliwia zdobycie certyfikatu AgileBA Foundation,
  – przedstawia ono „przy okazji” nowości i zmiany w metodyce AgilePM 2.0.

AgilePM® i AgileBA® – ścieżki szkoleniowe