Czynniki sukcesu projektu

Każdy projekt ma zdefiniowany inny wymiar sukcesu. Co rozumiemy pod pojęciem sukcesu projektu? Czy kiedy  spełnione są wszystkie trzy parametry trójkąta ograniczeń projektowych, a może dwa bądź tylko jeden?

Dobrym przykładem jest budowa Stadionu Narodowego w Warszawie. Powstał on na czas oraz zgodnie z planowanym zakresem i jakością, jednak koszty zostały znacząco przekroczone. Czy był to sukces projektu? Każdy może ocenić to sam. Z innym przykładem sukcesu projektowego mamy do czynienia gdy projekt traci uzasadnienie biznesowe – należy wtedy natychmiast go przerwać, by nie inwestować pieniędzy w projekt, który i tak jest skazany na porażkę. Czy jest to sukces projektowy? Tak! Fakt, że uratowaliśmy np. 4 mln zł przed bezzasadnym rozdysponowaniem jest w pewnym sensie sukcesem.

Pierwszym czynnikiem sukcesu projektu jest odpowiednia ilość zasobów. Braki kadrowe w zespole powodują nadmierne obciążenie zasobów, przez co zadania nie są wykonywane efektywnie. Bardzo ważnym aspektem jest również odpowiednia alokacja zasobów, zgodnie z powiedzeniem „właściwy człowiek na właściwym miejscu”.  Przykładowo – specjalista IT nie może się zajmować marketingiem i odwrotnie.

Kolejnym czynnikiem jest wsparcie kierownictwa wyższego szczebla. Realizując projekt często spotykamy się z nieprzewidzianymi sytuacjami. W takiej sytuacji wymagana jest interwencja osób na wyższych szczeblach zarządzania, w przeciwnym razie projekt może się znacznie opóźnić. Dodatkowo wsparcie kierownictwa przekłada się na przekazanie odpowiedniej liczby zasobów (materialnych i niematerialnych) do realizacji projektu. Jest to bardzo ważne w sytuacji gdy kierownik projektu posiada niski poziom uprawnień decyzyjnych, co nawiasem mówiąc jest jedną z przyczyn porażek projektu.

Następnym czynnikiem jest z całą pewnością jasno określony cel. Każdy z członków zespołu projektowego musi mieć świadomość po co wykonuje dany projekt, jakiemu celowi służy. Jednym słowem musi mieć poczucie, że to co robi jest ważne i nie jest to sztuka dla sztuki. Kluczowym zagadnieniem jest również zdefiniowanie realistycznych celów. Nie można realizować z powodzeniem czegoś o czym z góry wiadomo, że jest nieosiągalne.

Ostatnim czynnikiem sukcesu projektu jest zaangażowanie kluczowych interesariuszyOdpowiednia komunikacja oraz określenie obowiązujących zasad. Wiąże się to na pewno z określeniem wymagań co do rezultatów projektu. Zespół projektowy musi wiedzieć nad czym pracuje i być informowany o zmianach.

Do pozostałych czynników sukcesu projektu, można jeszcze zaliczyć np.: brak konfliktów w zespole projektowym czy skutecznie zmotywowany zespół.

Należy pamiętać, że czynnik sukcesu to element niezbędny, by pojawił się sukces.

Czynniki sukcesu projektu