Konferencja


Bezpieczny Projekt 2015

Dobre praktyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.


Adgar conference Center
Al. Jerozolimskie 181 B, Warszawa
24 Września 2015

Relacja

Dobre praktyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

W dniu 24 września 2015 odbyła się kolejna odsłona konferencji z cyklu Bezpieczny Projekt - Dobre praktyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Celem tegorocznej konferencji było - po 5-letnim okresie dynamicznego rozwoju metodyk i podejść do zarządzania projektami - odświeżenie wiedzy i wymiana doświadczeń. Była mowa o nowościach i praktykach w zakresie zarządzania projektami w rozmaitych branżach.

Pierwsze wystąpienia wiązały się z powitaniem przybyłych słuchaczy, m.in. przez Prezesa Zarządu OMEC, Filipa Gontarza. Po nim wystąpił Antoine Bonenkamp - przedstawiciel sponsora nagród, firmy PEOPLECERT, by następnie kilka minut zajął Piotr Bogobowicz, który w zwięzły i interesujący sposób podsumował minione pięć lat pomiędzy obecną a pierwszą konferencją Bezpieczny Projekt.

Kolejna prelekcja dotyczyła „Ekstremalnych sytuacji w pracy z interesariuszami projektu” - Wystąpienie Mariusza Zaprawy z SIMPLE ID w interesujący sposób wskazało możliwości podejścia do niebezpiecznych sytuacji z wszelkimi interesariuszami projektu.

Michael Acaster z AXELOS Ltd. poruszył bardzo ciekawy i modny ostatnimi czasy temat metodyk zwinnych i ich wykorzystania w działaniach projektowych. Jako przykład wskazano nowy na rynku produkt - podejście PRINCE2 Agile. Następnie Krzysztof Małus, wiceprezes OMEC, w jasny i klarowny sposób przedstawił umiejscowienie podejścia zwinnego Agile we współpracy z brytyjskim standardem PRINCE2 tworząc razem „dom” - jest szansa bezproblemowo połączyć obydwa standardy w jednym “domu”, w którym to PRINCE2 mieszka “na piętrze” i zajmuje się bezpośrednio projektem, zaś Agile “na dole” wszelkimi działaniami znajdującymi się na poziomie zespołów.

Następnie Jolanta Łabędzka-Benisz opowiedziała o procesie budowy gry symulacyjnej KINSHASA, która przy wykorzystaniu metodyki zwinnej pozwala nam postawić się w roli uczestników afrykańskiej wyprawy motorowej. Po zakończeniu konferencji w demonstracyjnym warsztacie symulacyjnym wzięło udział 50 osób. Było mnóstwo emocji i świetnego działania zespołowego.

Temat „Projektów dotyczących transferów technologii produktów leczniczych”przybliżył słuchaczom Piotr Kubal z warszawskiej POLFY, który błyskawicznie zdobył sympatię sali i w ciekawy sposób przedstawił metody działania, ryzyka i wyzwania kierowników projektów w branży farmaceutycznej.
Następnie Maciej Tuliński z Grupy LOTOS przedstawił zagadnienia związane z metodyką zarządzania projektami w ramach rozproszonych funkcji biura portfela i wskazał na podejmowane zmiany w tym zakresie.

Ostatnim z prelegentów był Piotr Bednarski z Raiffeisen Polbank, który w bardzo ciekawy sposób wskazywał na „Trwałe zmiany kulturowe i procesowe w organizacji jako efekt uboczny realizowanych projektów”. Każdy z nas po zrealizowanym projekcie zastanawia się co wnosi on do kultury naszej organizacji, jak ją zmienia.

Konferencja – według głosów z sali oraz na podstawie zebranych ankiet – bardzo się uczestnikom podobała. Jesteśmy pewni, że umożliwiła efektywną wymianę doświadczeń. Na pewno przyniesie korzyści w postaci późniejszych reflaksji, kontaktów i wykorzystania poznanych praktyk w przyszłości.

Wszystkim naszym Prelegentom i Gościom dziękujemy za udział w konferencji i symulacji. Mamy nadzieję na kolejne równie owocne spotkania.
Zespół OMEC

 

Fotorelacja z wydarzenia do obejrzenia tutaj.

 


Agenda konferencji

24 września 2015 - czwartek

9:00-9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:30-9:40Otwarcie konferencji - Filip Gontarz, Prezes Zarządu OMEC
9:40-9:50
Słowo od sponsora nagród - Antoine Bonenkamp, PEOPLECERT
9:50-10:05
Pięć lat minęło: 2010 - 2015 - Piotr Bogobowicz, OMEC
10:05-10:35
Ekstremalne sytuacje w pracy z interesariuszami projektów - Mariusz Zaprawa, SIMPLE ID
10:35 - 10:50Przerwa kawowa
10:50 - 11:20
Developments in the AXELOS PPM portfolio – Agile or not? - Michael Acaster, AXELOS Ltd.
11:20 - 11:55
PRINCE2 i Agile w jednym stali domu, PRINCE2 na górze a Agile na dole. - Krzysztof Małus, OMEC
11:55 - 12.25
Jak gra symulacyjna pomoże nam być bardziej "agile"? - Jolanta Łabędzka- Benisz, OMEC
12:25 - 12.55Lunch
12:55 - 13:25
Projekty transferów technologii produktów leczniczych – metodologia, szanse i zagrożenia, wyzwania kierownika projektu - Piotr Kubal, POLFA Warszawa S.A.
13:25 -13:55
Zarządzanie portfelem projektów przy rozproszonych funkcjach biura portfela - Maciej Tuliński, Grupa LOTOS S.A.
13:55 - 14:10Przerwa kawowa
14:10 - 14:40
Trwałe zmiany kulturowe i procesowe w organizacji jako efekt uboczny zrealizowanych projektów - Piotr Bednarski, Raiffeisen Polbank
14:40 - 15:00Rozlosowanie nagród. Zakończenie konferencji

 


Konferencja skierowana była do:

- kierowników projektów,
- liderów zespołów,
- analityków biznesowych,
- członków komitetów sterujących projektów,
- osób odpowiedzialnych za struktury i procedury zarządzania projektami,
- pracowników wszystkich szczebli organizacji, członków najwyższego kierownictwa, jak i osób realizujących zadania operacyjne,
- wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zwinnego zarządzania projektami..


Miejsce konferencji

Adgar Conference Center

Al. Jerozolimskie 181 B, Warszawa

 


Konferencja Bezpieczny Projekt 2015 to:

- Sesje prowadzone przez najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach,
- Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków zarządzania,
- Ciekawe studia przypadków - możliwość zobaczenia "jak to robią inni",
- Benchmarking praktyk własnej firmy poprzez uzyskanie informacji o innych organizacjach,
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących certyfikacji i nowych ścieżek rozwoju,
- Możliwość wzięcia udziału w grze symulacyjnej obrazującej zarządzanie projektem zwinnym,
- Networking,
- Dla posiadaczy tytułu PMP - możliwość uzyskania:
   5 PDU za udział w konferencji,
   2 PDU za udział w symulacji projektowej,
- Dla odnawiających certyfikaty IPMA - możliwość uzyskania:
   20 punktów JAP za udział w konferencji,
   dodatkowych 6 punktów JAP za udział w grze symulacyjnej.

 


Powrót

Skontaktuj się:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

Znajdź nas:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław